https://www.high-endrolex.com/10

 confOrganiser.com - Đuro Koruga

Education:

    Doktorirao iz oblasti biomedicinskog inženjerstva (zajednički doktorat Mašinskog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu),1983. Usavršavao se na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Arizoni 1984-85 iz oblasti medecinskih biotehnologija.

Acknowledgment award:

  • Dobitnik Zlatne medalje Nikola Tesla za pronalazaštvi iz oblasti nanaotehnologija, 2003. 
  • Dobitnik zlatne Palakete sa likom Nikola Tesla za nanokozmetiku (NanoHarmonizujuća Supstance -NHS za zaštitu od UV zračenja i bioregeneraciju kože) 
  • 2006. Autor patenta u SAD (PCT) iz oblasti nanotehnologija.

https://www.high-endrolex.com/10