1. Đuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia
2. Dušan Šarac, Nanolab, Biomedical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia
3. Jelena Munćan, Nanolab, Biomedicinsko inženjerstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

U našem svakodnevnom životu mi unosimo vodu u organizam tako što je pijemo ili preko hrane koja je procesirana na različite načine. Kvalitet pijaće vode i hrane ima direktan uticaj na ljudsko zdravlje. Danas postoji mnogo preporuka za vodu koju treba piti ili koju vrstu hrane treba unositi, i kako ona treba biti procesirana da bi ostala hranljiva. U ovom radu smo analizirali nekoliko komercijalnih mineralnih voda (negazirane) kao i iz gradskih vodovoda, i izložili smo ih nekoliko vrsti procesiranja. Svaka vrsta vode je podvrgnuta zagrevanju na ringli do tačke ključanja; zato što postoji nekoliko različitih preporuka od strane lekara da prokuvana voda ima pozitivan uticaj na zdravlje [1]. Takođe smo izložili vodu zagrevanju u mikrotalasnoj pećnici, zato što je ovako procesirana hrana deo svakodnevne ishrane, i postoje različiti kontradiktorni radovi koji bez obzira da li govore o štetnosti, korisnosti ili neutralnom efektu na hranu, nisu deo ozbiljnog istraživanja. I takođe smo hteli da vidimo da li izlaganje sunčevim zracima ima bilo kakav efekat na ove vrste voda, zbog postojanja pretpostavke da sunčevo zračenje stvara vrstu organizacije u vodi [2]. Posle izlaganja ovim različitim vrstama zračenja, sve vode su ostavljene da se ohlade na sobnoj temperaturi, i snimljen je njihov infracrveni spektar i upoređen sa prvobitnim vodama koje nisu bile tretirane. Uzorci tretiranih i netretiranih voda su zatim upotrebljeni za zalivanje semena pšenice da bi se utvrdilo da li ima razlike u rastu biljaka u zavisnosti od vrste vode i vrste procesiranja iste. Rezultati analize vode su diskutovani sa tačke gledišta Akvafotomike, i prikazani uz pomoć akvagrama[3]. Rast biljaka je praćen i meren, i rezultati merenja su prikazani pomoću histograma.

Key words: Voda; mikrotalasi; zagrevanje; sunčevo zračenje; akvafotomika;

Conference: Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali

Date: 27.05.2013.