Машински факултет Универзитета у Београду


Beograd, Serbia

+381 11 3370350
+381 11 3370364
mf@mas.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs

Истраживачи

Машински факултет Универзитета у Београду, са преко 200 стално запослених наставника и сарадника, представља један од највећих наставно-истраживачко-развојних потенцијала у Србији. Организационо се састоји од 24 основне јединице – катедре, које формирају центре, лабораторије и одељења. У оквиру центара, основних истраживачких једница, обавља се научно истраживачка делатност у областима: Производно машинство, Maшинске конструкције и механизација, Пољопривредно машинство, Индустријско инжењерство, Термотехника, Термоенергетика, Процесну техника, Хидротехника, Аутоматско управљање, Ваздухопловство, Војно машинство, Бродоградња, Мотори са унутрашњим сагоревањем, Моторна возила и Железничко машинство.

Конференцијe

Родитељска организација: Универзитет у Београду

Мапа

Гео координате: 44.8070951 - 20.477711


Претражи огранизаторе